DEMIURG

Wil je weten wat een demiurg is? Ontdek waarom God, Ra en Odin demiurgen zijn (terwijl de Griekse god van de goden Zeus geen demiurg is)?

Welkom dan bij de Egyptische geschiedenis! Vragen over de Egyptische mythologie zijn een van onze favoriete onderwerpen.

Een demiurggod wordt gedefinieerd als 'de scheppergod van de wereld aan het begin van een reeks religieuze mythen'. In de christelijke, Egyptische en Scandinavische religies zijn Ra, God en Odin bijvoorbeeld demiurgen. Aan de andere kant is Zeus geen demiurg omdat hij het Griekse universum niet heeft geschapen.

In de loop van dit artikel zullen we samen zien:

 • De precieze definitie van een demiurggod (wat verklaart waarom Zeus geen demiurggod is)
 • Het verhaal van de schepping van de Egyptische wereld door demiurg Ra
 • Het verhaal van de schepping van de christelijke wereld door de demiurg God
 • Het verhaal van de schepping van de Scandinavische wereld door demiurg Odin

Na het lezen van dit artikel weet je alles over de demiurgen van de grote oude religies en mythologieën.

Laten we beginnen met samen ontdekken wat een demiurg is!

1) Definitie van demiurg

Volgens de Griekse filosoof Plato is een demiurg een god die in de loop van de kosmogonie een heel universum schept ( in de platonische en neoplatonische filosofische scholen is een kosmogonie een religieus verslag van de schepping van een universum door een god).

Dit woord komt uit de 4e eeuw voor Christus van het oudgriekse "demiourgos" dat "vakman" of "fabrikant" betekent.

Als we deze definitie in acht nemen, kunnen we dus zeggen dat de christelijke, Egyptische en Scandinavische goden God , Ra en Odin demiurgen zijn.

Ze behoren inderdaad tot deze categorie omdat ze allemaal voorkomen in een legendarisch verhaal waarin ze de wereld en de verschillende elementen die de mens vandaag de dag omringen (dieren, de aarde, de sterren, de zon, de lucht...) vormgeven.

Omgekeerd is de god Zeus uit de Griekse mythologie, in tegenstelling tot wat je zou denken, geen demiurg. Hoewel Zeus de ‘god der goden’ is en de onbetwiste koning van de Griekse wereld, is hij het niet die het universum heeft geschapen waarin hij leeft, in tegenstelling tot God, Ra en Odin (omdat het de vader van Zeus is, de titan Cronus, die al het leven creëren door de Griekse wereld te creëren).

Laten we zonder verder oponthoud het verhaal van deze drie demiurgen ontdekken, te beginnen met de god Ra!

2) De Egyptische demiurg

Volgens de mythen van de oude Egyptenaren was de demiurg die aan de oorsprong van de wereld stond de zonnegod Ra met de valkenkop.

I) De schepping van de eerste goden

Aan het begin van de Egyptische mythologie was er alleen een oceaan die de onderste helft van het heelal bedekte en tegenover de duisternis stond, terwijl een donkere hemel de andere helft van het heelal bedekte.

De herhaalde wrijving tussen de oeroceaan gepersonifieerd in de vorm van de godin Nun en de Duisternis creëerde een kleine reserve aan vitale energie: de levensademgod Atum.

Deze energiereserve is echter te klein voor Atum om zelf leven te creëren. Als gevolg hiervan zal de valkgod Ra uit eigen wil verschijnen met het onbaatzuchtige doel Atum te helpen, die ervan droomt leven te creëren.

Ra combineert op slimme wijze de oceaan en de duisternis om het eerste paar goden te vormen, bestaande uit Shu (wat lucht vertegenwoordigt) en Tefnut (wat vocht vertegenwoordigt).

Shu en Tefnut zullen twee kinderen krijgen die aan de oorsprong van de fysieke wereld zullen staan: Geb (de aarde) en Nut (de sterrenhemel).

Geb en Nut zullen op hun beurt vier kinderen krijgen: Osiris, Set, Nephthys en Isis (zoals weergegeven in de onderstaande stamboom).

Stamboom van de schepping van de Egyptische wereld

II) De schepping van de mensheid

Om de lucht en de aarde te verlichten, creëert Ra de zon door de oceaan en de duisternis opnieuw te mengen. Hij plaatst dan deze oogverblindende zon op zijn hoofd en wordt de god van de zon . Ontroerd door zijn werk laat Ra een traan op de aarde vallen. Deze traan brengt de mensheid, dieren en planten voort.

Om bange en verdwaalde mannen te begeleiden, stuurt Ra zijn achterkleinzoon Osiris naar de aarde . Osiris wordt de eerste farao van de mensheid en neemt zijn taak zeer ter harte: hij brengt welvaart en vrede in het koninkrijk Egypte. Osiris wordt aanbeden door zijn volk en de mensen worden beschaafd en gelukkig.

Het succes van Osiris zal veel jaloezie en wrok veroorzaken bij zijn broer Set, zodat hij Osiris zal vermoorden. Zonder een welwillende farao die over hen regeert, zullen mensen een tijdperk van terreur en angst ervaren. Mensen zullen zo ver gaan dat ze hun goden verloochenen en haten.

Nadat hij de sterren ver van de aarde heeft bezocht, zal Ra bij zijn terugkeer een zondige en godslasterlijke mensheid ontdekken.

Woedend stuurt Ra zijn oog om de mensheid te vernietigen . Ditzelfde oog dat alle mensen met één traan heeft geschapen, verandert in een krijgersleeuwgodin, Sekhmet . Sekhmet daalt af van de hemel naar de aarde om de hele mensheid te vernietigen.

De godin Sekhmet-Hathor De leeuwengodin Sekhmet, geboren uit Ra's oog , zal spoedig van haar missie gaan houden en plezier beleven aan het bloedbad onder bevel van Ra.

Gelukkig voor de mensheid, voordat Sekhmet tijd had om haar werk af te maken, krijgt Ra medelijden met zijn lieve kinderen en vergeeft ze hen volledig hun vroegere haat jegens hem na de dood van Osiris.

Ra zal Sekhmet daarom terugroepen naar de aarde en de mensen hun vrije wil achterlaten: Ra accepteert mensen zoals ze zijn, inclusief het deel van slechtheid en wreedheid in hen .

3) Het boek Genesis

God in de christelijke Bijbel schept de wereld in 7 dagen.

We zullen de schepper hier “God” noemen, maar merk op dat de schepper van de wereld “Allah” is in de islamitische Koran en “Jahweh” in de Joodse Thora.

I) De schepping van het heelal

Op de eerste dag schiep God de aarde. Hij geeft de aarde licht. God schept het licht, zodat dag en nacht elkaar op de wereld gelijkelijk afwisselen.

Op de tweede dag schept God de hemel en het uitspansel om zijn werk te kaderen.

Op de derde dag verwijdert God een grote hoeveelheid water van de aarde. Met dit water schept God zeeën om de continenten van elkaar te scheiden. Bovendien schept God met dit water meren, rivieren en beken. Op deze dag creëert hij ook de natuur, bomen en fruit.

Op de vierde dag schept God de seizoenen en de sterren.

Op de vijfde dag schept God vissen en vogels. Ze voorzien ze van organen zodat ze zich onderling kunnen voortplanten.

Op de zesde dag schept God de huisdieren, slangen en reptielen. God schept ook de Hof van Eden, die hij schenkt aan de eerste mens, Adam, die naar zijn beeld is gemaakt. Hij geeft Adam een ​​partner: Eva, de eerste vrouw die uit Adams rib is geschapen.

Op de zevende dag is God uitgeput door zijn schepping, dus rust hij uit. Deze rustdag aan het einde van een zware werkweek komt voor in alle drie de grote monotheïstische religies. Deze dag is "vrijdag" voor de islam, "zaterdag" voor het jodendom en "zondag" voor het christendom.

God schept de mens De mens is geschapen naar het beeld van God om tijdens zijn afwezigheid over Gods schepping te waken. Hij zal bij Eva in de Hof van Eden wonen, waar het hem aan niets zal ontbreken.

II) De Hof van Eden

Na de schepping van de wereld kunnen Adam en Eva vredig leven in de Hof van Eden.

God zal hen het recht geven om bevelen te geven aan de dieren en alles te doen wat ze willen, behalve één ding: ze mogen de "verboden vrucht" van de boom in het midden van de tuin niet eten . God legt hun uit dat als ze deze vrucht eten, ze zullen sterven.

De slang zal Eva echter verleiden door haar te beloven dat als ze van de verboden vrucht eet, ze niet zal sterven en zelfs Gods gelijke zal worden. Eva twijfelt voor het eerst aan God en denkt dat God iets voor hen verborgen houdt. Eva geeft toe. Ze eet de verboden vrucht en overtuigt Adam om hetzelfde te doen.

Adam en Eva hadden dus toegang tot de kennis van God. Ze ontdekten toen dat ze naakt waren en besloten zich te verstoppen. Toen God terugkeerde naar de tuin, vond hij Adam en Eva verborgen. Hij vroeg hen waarom ze zich verborgen hielden.

Adam antwoordde dat ze bang waren omdat ze naakt waren. God begreep dat ze allebei van de verboden vrucht aten .

Om hen te straffen vervloekte God hen. Adam, de man, zal onder moeilijke omstandigheden moeten werken om net genoeg voedsel te krijgen om zijn gezin te voeden. Eva, de vrouw, zal haar kinderen met pijn moeten baren en onderdanig moeten zijn aan haar man.

Ten slotte maakte God hen sterfelijk en verdreef hen uit de Hof van Eden.

De slang die Adam en Eva verleidt De slang in de Hof van Eden is de belichaming van verleiding. Het levert niet veel op als het oorspronkelijke echtpaar ervan overtuigd wordt dat ze aan God gaan twijfelen, aangezien God hen ook straft. De slang is veroordeeld om over de grond te kruipen en voor eeuwig de vijand van man en vrouw te zijn.

4) De god "Odin"

In de Noordse mythologie is er in het begin alleen een oorspronkelijke leegte, de 'Ginnungapag'.

De leegte van Ginnungapag wordt in het zuiden begrensd door het Muspelheim (het rijk van vuur en hitte) en in het noorden door het Niflheim (de wereld van ijs en kou) .

I) In de Noordse mythologie

Na meerdere ontmoetingen tussen de hitte van Muspelheim en de kou van Niflheim zullen twee wezens geboren worden uit de tegengestelde krachten van vuur en ijs : de reus Ymir en de koe Audumla.

De Ginnungapag, het Muspellheim en het Niflheim Gedurende miljoenen jaren zullen hitte en kou elkaar ontmoeten in het niets Ginnungapag en geleidelijk het lichaam van de reus Ymir vormen.

De koe Audumla zal de jonge Ymir beschermen door hem borstvoeding te geven. Tegelijkertijd zal Audumla, door haar kracht te herwinnen door het ijs van de koude Niflheim-wereld te likken, de geboorte uitlokken van de reus Buri die zichzelf zal bevrijden van het ijs dat wordt verwarmd door Audumla's tong.

Ymir en Buri zullen elk meerdere eigen kinderen krijgen die het reuzenras zullen vormen.

Het eerste paar reuzen, de reus Borr en de reus Bestla, zullen samen de eerste drie goden voortbrengen: Odin, Vili en Vé.

Zodra ze volwassen zijn, zullen Odin, Vili en Vé Ymir verwijten dat hij gewelddadig tegen iedereen is en hem onthoofden . De andere reuzen zullen dan allemaal verdrinken in Ymirs bloed, behalve twee die erin zullen slagen een boomstam als vlot te gebruiken: Bergelmir en zijn vrouw Nal. Deze twee reuzen zullen de jötnar creëren, het ras van de reuzen van ijs en van de reuzen van vuur.

II) De 9 Noordse werelden

Van de gigantische overblijfselen van Ymir konden Odin en zijn broers vrijelijk de wereld creëren:

 • Met de stoel van Ymir creëerden ze de aarde in het midden van de leegte van Ginnungagap.
 • Met zijn bloed creëerden ze de meren, rivieren en oceanen.
 • Met zijn hersenen creëerden ze de wolken.
 • Met zijn schedel creëerden ze het paradijs.
 • Met zijn haar creëerden ze planten.
 • Met zijn botten creëerden ze de bergen en de heuvels.
 • Met zijn overgebleven botfragmenten en zijn tanden creëerden ze de rotsen en stenen.
 • Ten slotte verlichtten ze deze wereld met vonken uit het rijk van het vuur Muspelheim. Twee van deze vonken vielen in het bijzonder op en werden de zon en de maan.

Toen het allemaal voorbij was, gingen Odin en zijn broers een wandeling langs de zee maken.

Ze kwamen twee bomen tegen die op de kust lagen: een es en een iep. Odin gaf deze twee bomen de levensadem. Vili bood hen wat van zijn kennis en een beetje geest aan. Vili bood hen vijf zintuigen aan.

Zo werd uit de es Ask, de eerste man , geboren , en uit de iep werd Embla, de eerste vrouw, geboren. Odin gaf aan Ask en Embla de wereld van Midgard, die de wereld van de mensen zal worden.

Toen hun schepping van mensen voltooid was, realiseerden de drie broers zich dat er kleine wormen geboren waren vanaf de preekstoel van Ymir. Hoewel deze kleine wezens lelijk en stinkend waren, besloot Odin hen te helpen door ze een nobeler uiterlijk te geven en hun intelligentie te vergroten: de dwergen werden op hun beurt geboren.

Om de wereld perfect in balans te brengen, voedden Odin en zijn broers een boom, Yggdrasil. Deze drie zouden groot genoeg worden om het gewicht van de wereld te dragen, verdeeld in negen delen op zijn takken. De 9 delen van deze wereld waren verdeeld over 3 takkenniveaus.

Deze werelden waren met elkaar verbonden door een regenboogbrug, de Bifröst. Om het evenwicht in de wereld veilig te stellen, vroeg Odin een gigantische slang, de slang Nidhogg, om over de wortels van Yggdrasil te waken.

De drie superieure werelden :

1 - Alfheim, de wereld van de lichtelfen, wezens van pure magie geboren in dezelfde tijd als Ymir.

2 - Asgard, de wereld van de Aesir-goden, de goden van Odins familie.

3 - Muspelheim, de wereld van vuurreuzen.

De drie tussenwerelden:

1 - Vanaheim, de wereld van de Vanir-goden, waarbij de magische goden zichzelf hebben geschapen. De Aesir- en de Vanir-goden zullen een alliantie sluiten met het huwelijk van Odin van de Aesir en Frigg van de Vanir .

2 - Midgard, de wereld van mannen.

3 - Nidavellir, de wereld van dwergen en zwarte elfen (gevallen lichtgevende elfen ).

De drie lagere werelden:

1 - Jotunheim, de wereld van de ijsreuzen.

2 - Helheim, de helwereld van de doden die niet omkwamen in de strijd.

3 - Niflheim, de wereld van duisternis, mist en kou gereserveerd voor de verraderlijke en meineeddoden.

De scheppende goden

Wij hebben zojuist samen gezien:

 • De definitie van wat een demiurg is
 • De drie voorbeelden van de verhalen van Ra, God en Odin

Je weet dus alles over de goden die universums creëren die demiurgen worden genoemd .

Wanneer u hier aankomt en ook u de oude mythologische verhalen grandioos vindt, zou het jammer zijn als u voorwerpen mist die vakkundig zijn geïnspireerd door de mythen van het oude Egypte!

Op deze website vindt u inderdaad Egyptische sieraden: kettingen, ringen en armbanden die verwijzen naar de verschillende mythen van de Egyptische mythologie.

Om onze collecties Egyptische sieraden te ontdekken, klikt u eenvoudig op de onderstaande afbeelding.

De god van Egypte