Podmínky služeb

Před procházením stránek si prosím pozorně přečtěte různé podmínky používání tohoto webu.

DŮLEŽITÉ: bezpečnost

Cítíme povinnost vám připomenout, že naše menší předměty (prsteny, náhrdelníky atd.) by neměly být ponechány v rukou dětí nebo osob pod dozorem, aby je nemohly spolknout (nebezpečí udušení) nebo se o ně zranit. Velkou pozornost je třeba věnovat i našim ostrým předmětům, které se nesmí opouštět v rukou dětí nebo osob pod kuratelou, aby se zabránilo jejich zranění. Dospělí si také musí dávat pozor, aby naše produkty nepolykali nebo se nezranili.

ČLÁNEK 1: ROZSAH PŮSOBNOSTI

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny prodeje uzavřené prostřednictvím webové stránky http://egyptian-history.com.

ČLÁNEK 2: OBJEDNÁVKY

Automatické registrační systémy jsou považovány za důkaz povahy a obsahu objednávky. Egyptian History™ potvrzuje přijetí objednávky zákazníka na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem. Prodej bude uzavřen k datu ověření platby za objednávku společností Egyptian History™, tj. datem ověření platby za objednávky placené online kreditní kartou nebo datem přijetí platby šekem. Egyptian History™ si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku od zákazníka, se kterým existuje spor ohledně platby za předchozí objednávku.

ČLÁNEK 3: DOSTUPNOST PŘEDMĚTŮ

Dokud jsou naše nabídky a jejich ceny viditelné na webu, jsou platné. Dostupnost uvedená v době konzultace stránky zákazníkem zůstává závislá na stavu zásob u Egyptian History™ a samozřejmě u dodavatelů.

Při tvorbě naší vitríny a našeho prodejního katalogu pracujeme s databázemi, obohacenými o informace poskytnuté našimi dodavateli. Tato databáze obsahuje více než sto položek, které všechny nejsou uloženy v našich rezervách a naše nabídka je pak podmíněna dostupností položek od dodavatelů.

Teprve definitivní roztržení položky u našich dodavatelů má za následek její vymazání z naší prodejní nabídky. V ostatních případech zůstává nová objednávka v určité lhůtě možná.

V případě nedostupnosti objednaného produktu je zákazník informován emailem nebo na faktuře odeslaných produktů v případě objednávky více položek.

Termín dodání objednávky: při zadání objednávky a potvrzení objednávky je zákazníkům sdělena dodací lhůta. Vypočítá se přičtením doby dostupnosti nejdelšího produktu k dodací lhůtě zákazníkem zvoleného způsobu dopravy.
Od zadání objednávky až po její odeslání má zákazník možnost svou objednávku zrušit.

Funkce:

Předobjednávkové položky: články, které mají být publikovány, jsou k dispozici na webových stránkách http://egyptian-history.com v předobjednávkách. Tato rezervace se provádí s uvedením data vydání oznámeného vydavatelem v době zahájení fáze rezervace. Toto datum vydání může být kdykoli změněno vydavatelem, který je výhradně odpovědný za marketing svého produktu.

Ve všech případech se Egyptian History™ od data konečného prodeje snaží dodávat položky zákazníkům, kteří si zarezervovali zboží, až do výše zásob poskytnutých vydavatelem v den vydání.

ČLÁNEK 4: CENA

Ceny uvedené v eurech jsou považovány za čisté, bez nákladů na dopravu. Tato cena zahrnuje cenu produktů, náklady na manipulaci, balení a skladování. Mohou se kdykoli bez upozornění změnit s vědomím, že položky budou fakturovány na základě platném v době zadání objednávky. Všechny objednávky jsou fakturovány v eurech a splatné v eurech. Případná cla nebo místní daně zůstávají v odpovědnosti příjemce.

ČLÁNEK 5: NÁKLADY NA DOPRAVU

Náklady na dopravu zahrnují příspěvek na náklady na přípravu, balení a poštovné. Nezapomeňte seskupit všechny položky do jedné objednávky. Nebudeme moci seskupit dvě samostatné objednávky a náklady na dopravu budou účtovány za každou z nich.

ČLÁNEK 6: PLATBA

K dispozici máte několik platebních metod, které nabízejí maximální záruky bezpečnosti. Můžeš zaplatit:

- Kreditní kartou nebo soukromou kartou (Visa, Eurocard/Mastercard) nebo přímo na webu, v platebním formuláři navrženém během objednávkového procesu (bezpečný vstup pomocí SSL šifrování), zadáním typu karty, čísla vaší karty bez mezera mezi čísly, kontrolní číslo (umístěné na zadní straně vaší karty) a také datum platnosti.

- Platbou PayPal

Máte různé platební metody a můžete dokonce využít možnosti platby kreditní kartou.

Platba se provádí na zabezpečených bankovních serverech našich partnerů. To znamená, že prostřednictvím webových stránek http://egyptian-history.com se o vás nepřenášejí žádné bankovní informace.

Platba kreditní kartou je tedy dokonale bezpečná; Vaše objednávka bude zaznamenána a potvrzena, jakmile bude platba přijata bankou.

ČLÁNEK 7: DORUČENÍ

Doručíme k vám domů nebo na spínací místo. Do dodací lhůty se započítává doba přípravy balíku, ke které se připočítává doba dodání. Egyptian History™ dodává po celém světě. Kupující je informován e-mailem o různých fázích vyřízení jeho objednávky: fáze přípravy a dodání.

Dodací lhůta zahrnuje dobu přípravy a doručení naším přepravcem. Avizovaná dodací lhůta 10 až 20 dnů je platná, jakmile kupující obdrží email o doručení objednávky. Dodací lhůta (oznámená dopravcem) nezavazuje Egyptian History™ k delšímu období.

ČLÁNEK 8: ZÁRUKA - VRÁCENÍ - VRÁCENÍ - ODVOLÁNÍ

Položky poskytované na http://egyptian-history.com jsou nové a se zárukou na jakoukoli závadu. Jsou totožné s těmi v tradičním maloobchodě a pocházejí od všech uvedených vydavatelů a dodavatelů.

Pokud je položka vadná nebo nevyhovující, má kupující 15 pracovních dnů od obdržení položek na to, aby požádal o výměnu nebo vrácení peněz. Pokud patnáctidenní (15) denní lhůta obvykle uplyne v sobotu, neděli nebo zákonný či nepracovní den, prodlužuje se do následujícího pracovního dne.

Zákazník musí vrátit nové nebo nespotřebované zboží vcelku a v původním, neporušeném obalu, spolu s veškerým možným příslušenstvím, návodem k použití a dokumentací (nutně v původním celofánovém obalu a s příslušnou fakturou). V takové situaci musí kupující zaslat doklad o závadě (vadách) na adresu contact@egyptian-history.com (popis a fotografie v příloze).

V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je společnost Egyptian History™ povinna vrátit částky zaplacené zákazníkem bez poplatku, s výjimkou nákladů na vrácení. Vrácení peněz je splatné maximálně do 14 pracovních dnů od data obdržení vráceného balíku(ů).

Náklady na zpáteční dopravu jsou pak na vaše náklady.

V případě vrácení peněz garantujeme, že bude provedeno do 14 dnů od data obdržení vráceného balíku. Žádná dobírka nebude z jakéhokoli důvodu přijata.

ČLÁNEK 9: PŘEVOD VLASTNICTVÍ - PŘECHOD RIZIKA

Převod vlastnictví produktů na kupujícího bude proveden až po úplném zaplacení ceny kupujícím, bez ohledu na termín dodání uvedených výrobků. Na druhou stranu k přechodu rizik ztráty a znehodnocení produktů dojde až po dodání a převzetí uvedených produktů kupujícím.

ČLÁNEK 10: OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Egyptian History™ je výrobcem a vlastníkem všech nebo části databází tvořících tuto stránku. Vstupem na tyto stránky zákazník bere na vědomí, že údaje na nich obsažené jsou právně chráněny, a zejména se zdržuje vytěžování, opětovného použití, ukládání, reprodukování, reprezentování nebo uchovávání, přímo či nepřímo, na jakémkoli typu média, jakýmkoli způsobem a v jakákoli forma, celý nebo část, kvalitativně nebo kvantitativně podstatná, obsahu databází obsažených na stránce, na kterou přistupuje.

ČLÁNEK 11: ODPOVĚDNOST

Popisy produktů do databází http://egyptian-history.com byly vloženy na základě informací poskytnutých vydavateli. Egyptian History™ nenese odpovědnost za obsah děl a nemůže nést odpovědnost vůči kupujícímu. Egyptian History™ nenese odpovědnost v případě vyšší moci (stávka, povodeň, požár...).

Nabízené produkty jsou v souladu s platnými zákony Spojených států amerických. Egyptian History™ odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud dodaný článek není v souladu s legislativou země dodání (cenzura, zákaz názvu nebo autora...). Egyptian History™ nezodpovídá za obsah stránek, na které mohou odkazovat hypertextové odkazy z jejich vlastních stránek.

ČLÁNEK 12: ROZHODNÉ PRÁVO

Všechny klauzule obsažené v těchto všeobecných podmínkách prodeje, stejně jako všechny nákupní a prodejní transakce v nich uvedené, podléhají právu Spojených států amerických.

ČLÁNEK 13: PŘIJETÍ KUPUJÍCÍM

Tyto všeobecné obchodní podmínky a ceny jsou výslovně odsouhlaseny a akceptovány kupujícím, který prohlašuje a bere na vědomí, že si je plně vědom, a proto se vzdává práva spoléhat se na jakýkoli rozporný dokument a zejména na jeho vlastní všeobecné nákupní podmínky, akt nákupu zahrnující souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami prodeje.

Současné podmínky mohou být kdykoliv bez upozornění upraveny společností Egyptian History™ Aktualizace všeobecných podmínek prodeje 1. ledna 2018

ČLÁNEK 14: G2A PAY – DODATEČNÉ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY; CLUF

Když k nákupu na našem webu použijete služby G2A Pay poskytované společností G2A.COM Limited (dále jen „poskytovatel služeb G2A Pay“), odpovědnost za váš nákup bude nejprve převedena na společnost G2A.COM Limited, než dojde k doručeno vám. Poskytovatel služeb G2A Pay přebírá s naší pomocí primární odpovědnost za platby a zákaznický servis související s platbou. Podmínky mezi poskytovatelem služeb G2A Pay a zákazníky, kteří využívají služby G2A Pay, se řídí samostatnými smlouvami a nevztahují se na ně Podmínky uvedené na této webové stránce.

Pro zákazníky, kteří nakupují prostřednictvím pokladny poskytovatele služeb G2A Pay, (i) Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele služeb G2A Pay se vztahují na všechny platby a je třeba je před provedením nákupu zkontrolovat a (ii) Zásady vrácení peněz poskytovatele služeb G2A Pay se vztahují na všechny platby. , pokud není kupujícím předem výslovně sděleno jinak příslušným dodavatelem. Kromě toho může nákup určitých produktů také vyžadovat, aby kupující přijali jednu nebo více licenčních smluv s koncovým uživatelem (neboli „EULA“), které mohou zahrnovat dodatečné podmínky stanovené dodavatelem produktu, nikoli námi nebo poskytovatelem služeb G2A Pay. Budete vázáni jakoukoli EULA, kterou přijmete.

My a/nebo subjekty, které prodávají produkty na našich webových stránkách pomocí služeb G2A Pay, jsme primárně odpovědní za záruku, údržbu, produkty nebo služby technické podpory pro tyto Produkty. My a/nebo subjekty, které prodávají produkty na našich webových stránkách, jsme první, kdo přebírá s ohledem na uživatele odpovědnost související s prováděním objednávek a smluv EULA uzavřených zákazníkem koncového uživatele. Poskytovatel služby G2A Pay je primárně zodpovědný za usnadnění vaší platby.

Jste odpovědní za jakékoli poplatky, daně nebo jiné náklady spojené s nákupem a doručením vašich položek vyplývající z poplatků vyplývajících z vašeho vztahu s poskytovateli platebních služeb nebo z cel a daní uložených vašimi místními celními úředníky nebo jiným regulačním orgánem.

V případě jakéhokoli sporu nebo žádosti o informace pro zákaznický servis nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese contact@egyptian-history.com.

Jakékoli dotazy týkající se plateb provedených prostřednictvím poskytovatele služeb G2A Pay směřujte na adresu contact@egyptian-history.com.

Kdykoli to bude možné, budeme s vámi a/nebo jakýmkoli uživatelem prodávajícím položky na našich webových stránkách spolupracovat, abychom vyřešili spor vyplývající z vašeho nákupu.