Servicevoorwaarden

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u door de pagina's bladert.

BELANGRIJK: veiligheid

We voelen ons verplicht u eraan te herinneren dat onze kleinere artikelen (ringen, kettingen, enz.) niet in de handen van kinderen of onder toezicht staande personen mogen worden achtergelaten om te voorkomen dat ze ze inslikken (verstikkingsgevaar) of zich ermee verwonden. Er moet ook veel aandacht worden besteed aan onze scherpe voorwerpen, die niet mogen worden achtergelaten in de handen van kinderen of onder curatele staande personen om te voorkomen dat zij zich daarmee verwonden. Volwassenen moeten ook oppassen dat ze onze producten niet inslikken of zich eraan verwonden.

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de website http://egyptian-history.com.

ARTIKEL 2: BESTELLINGEN

Automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard en inhoud van de bestelling. Egyptian History™ bevestigt de aanvaarding van de bestelling van de klant op het door de klant opgegeven e-mailadres. De verkoop komt tot stand vanaf de validatie door Egyptian History™ van de betaling van de bestelling, dwz de datum van validatie van de betaling voor online met creditcard betaalde bestellingen of de datum van ontvangst van de betaling per cheque. Egyptian History™ behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren of te annuleren van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

ARTIKEL 3: BESCHIKBAARHEID VAN ARTIKELEN

Zolang onze aanbiedingen en hun prijzen zichtbaar zijn op de site, zijn ze geldig. De beschikbaarheid aangegeven op het moment van raadpleging van de site door de klant blijft afhankelijk van de voorraadstatus bij Egyptian History™ en natuurlijk bij de leveranciers.

Om onze etalage en onze verkoopcatalogus te creëren, werken we met databases, verrijkt volgens de informatie die door onze leveranciers wordt verstrekt. Deze database bevat meer dan honderd artikelen, die allemaal niet in onze reserves zijn opgeslagen en ons aanbod is dan afhankelijk van de beschikbaarheid van artikelen van leveranciers.

Alleen de definitieve breuk van een artikel bij onze leveranciers resulteert in verwijdering uit ons verkoopaanbod. In andere gevallen blijft een nieuwe bestelling binnen een bepaalde tijd mogelijk.

Wanneer een besteld product niet beschikbaar is, wordt de klant per e-mail of op de factuur op de hoogte gebracht van de verzonden producten in het geval van een bestelling van meerdere artikelen.

Leveringstermijn van de bestelling: bij het plaatsen van de bestelling en op de orderbevestiging wordt een levertijd aan de klanten meegedeeld. Het wordt berekend door de beschikbaarheidstijd van het langste product op te tellen bij de levertijd van het door de klant geselecteerde transportmiddel.
Vanaf het plaatsen van de bestelling tot de verzending ervan heeft de klant de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren.

Functies:

Pre-order items: te publiceren artikelen zijn beschikbaar op de website http://egyptian-history.com in pre-order. Deze reservering wordt gemaakt met vermelding van een releasedatum die door de uitgever is aangekondigd op het moment van de opening van de reserveringsfase. Deze releasedatum kan op elk moment worden gewijzigd door de uitgever, die als enige verantwoordelijk is voor de marketing van zijn product.

In alle gevallen streeft Egyptian History™ ernaar om vanaf de datum van definitieve verkoop de items te verzenden naar klanten die hebben geboekt, tot aan de voorraad die door de uitgever is opgegeven voor de dag van uitgave.

ARTIKEL 4: PRIJS

De vermelde prijzen in euro's worden geacht netto te zijn, exclusief verzendkosten. Deze prijs is inclusief de prijs van de producten, behandelings-, verpakkings- en opslagkosten. Ze kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, wetende dat de artikelen worden gefactureerd op de basis die van kracht was op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Alle bestellingen worden gefactureerd in euro en zijn betaalbaar in euro. Eventuele douanerechten of lokale belastingen blijven de verantwoordelijkheid van de ontvanger.

ARTIKEL 5: VERZENDKOSTEN

De verzendkosten zijn inclusief een bijdrage in de kosten van voorbereiding, verpakking en verzending. Vergeet niet al je artikelen in één bestelling te groeperen. Het is niet mogelijk om twee afzonderlijke bestellingen te groeperen en voor elke bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 6: BETALING

Je hebt verschillende betaalmethoden tot je beschikking die maximale veiligheidsgaranties bieden. Je kan betalen:

- Met een creditcard of privékaart (Visa, Eurocard/Mastercard) of rechtstreeks op de site, in het betalingsformulier dat wordt voorgesteld tijdens het bestelproces (beveiligde invoer door SSL-codering), door het type kaart in te voeren, het nummer van uw kaart zonder ruimte tussen de cijfers, het controlenummer (op de achterkant van uw kaart) en de geldigheidsdatum.

- Via PayPal-betaling

U heeft verschillende betaalmethoden en u kunt zelfs profiteren van creditcardbetalingen.

De betaling gebeurt op de beveiligde bankservers van onze partners. Dit betekent dat er geen bankgegevens over u worden verzonden via de website http://egyptian-history.com.

Betalen met creditcard is dus volkomen veilig; uw bestelling wordt geregistreerd en gevalideerd zodra de betaling door de bank is geaccepteerd.

ARTIKEL 7: LEVERING

Wij leveren bij u thuis of op een relaispunt. De levertijd is inclusief de tijd van voorbereiding van het pakket waarbij de tijd van bezorging wordt opgeteld. Egyptian History™ levert wereldwijd. De koper wordt per e-mail geïnformeerd over de verschillende fasen van de opvolging van zijn bestelling: de voorbereidings- en de leveringsfase.

De levertijd is inclusief de voorbereidingstijd en bezorging door onze vervoerder. De aangekondigde levertijd van 10 tot 20 dagen gaat in zodra de koper de e-mail van de levering van de bestelling ontvangt. De levertijd van (aangekondigd door de vervoerder) verplicht Egyptian History™ niet tot een langere termijn.

ARTIKEL 8: GARANTIE - RETOUREN - TERUGBETALINGEN - HERROEPING

De items die worden geleverd door http://egyptian-history.com zijn nieuw en gegarandeerd tegen elk defect. Ze zijn identiek aan die van de traditionele detailhandel en komen van alle vermelde uitgevers en leveranciers.

Als een artikel defect is of niet-conform, heeft de koper 15 werkdagen na ontvangst van de artikelen om omruiling of terugbetaling aan te vragen. Als de periode van vijftien (15) dagen normaal afloopt op een zaterdag, zondag of wettelijke of niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.

De klant moet de nieuwe of niet-gebruikte artikelen in hun geheel en in hun originele, onbeschadigde verpakking terugsturen, vergezeld van alle mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie (verplicht in hun originele cellofaanverpakking en met de bijbehorende factuur). In een dergelijke situatie moet de koper een bewijs van het defect/de defecten sturen naar contact@egyptian-history.com (beschrijving en foto's bijgevoegd).

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is Egyptian History™ verplicht om de door de klant betaalde bedragen kosteloos terug te betalen, met uitzondering van de retourkosten. De terugbetaling is verschuldigd binnen maximaal 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het/de geretourneerde pakket(ten).

De retour verzendkosten zijn dan voor uw rekening.

In het geval van een terugbetaling garanderen wij dat dit zal gebeuren binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van het geretourneerde pakket. Rembours wordt om welke reden dan ook niet geaccepteerd.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSOVERDRACHT - RISICO-OVERDRACHT

De eigendomsoverdracht van de producten aan de koper zal pas plaatsvinden na volledige betaling van de prijs door laatstgenoemde, ongeacht de leveringsdatum van de genoemde producten. Anderzijds zal de overdracht van de risico's van verlies en verslechtering van de producten pas plaatsvinden bij levering en ontvangst van de genoemde producten door de koper.

ARTIKEL 10: BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Egyptian History™ is de producent en eigenaar van alle of een deel van de databases waaruit deze site bestaat. Door deze site te bezoeken, erkent de klant dat de gegevens die erop staan ​​wettelijk beschermd zijn en onthoudt hij zich in het bijzonder van het rechtstreeks of onrechtstreeks extraheren, hergebruiken, opslaan, reproduceren, weergeven of bewaren op elk type medium, op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, kwalitatief of kwantitatief substantieel, van de inhoud van de databases op de site waartoe hij toegang heeft.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

Productbeschrijvingen in de http://egyptian-history.com-databases zijn ingevoerd op basis van informatie die door de uitgevers is verstrekt. Egyptian History™ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de werken en kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de koper. Egyptian History™ kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht (staking, overstroming, brand...).

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Amerikaanse wetgeving. Egyptian History™ wijst elke verantwoordelijkheid af als het geleverde artikel niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering (censuur, verbod op een titel of een auteur...). Egyptian History™ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar met hyperlinks wordt verwezen vanaf de eigen site.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT

Alle clausules in deze algemene verkoopvoorwaarden, evenals alle koop- en verkooptransacties waarnaar hierin wordt verwezen, zijn onderworpen aan het recht van de Verenigde Staten.

ARTIKEL 13: AANVAARDING DOOR DE KOPER

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de prijzen worden uitdrukkelijk overeengekomen en aanvaard door de koper, die verklaart en erkent er volledig van op de hoogte te zijn en dus afstand doet van het recht om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document en in het bijzonder op zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden, de koophandeling die de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden inhoudt.

De huidige voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Egyptian History™ Bijwerking van de algemene verkoopvoorwaarden op 1 januari 2018

ARTIKEL 14: G2A PAY - AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN; CLUF

Wanneer u de G2A Pay-services van G2A.COM Limited (hierna "G2A Pay Service Provider" genoemd) gebruikt om een ​​aankoop te doen op onze website, wordt de verantwoordelijkheid voor uw aankoop eerst overgedragen aan G2A.COM Limited voordat deze wordt bij u bezorgd. De G2A Pay-serviceprovider neemt, met onze hulp, de primaire verantwoordelijkheid op zich voor de betaling en de klantenservice met betrekking tot de betaling. De algemene voorwaarden tussen de G2A Pay-serviceprovider en klanten die G2A Pay-diensten gebruiken, worden beheerst door afzonderlijke overeenkomsten en zijn niet onderworpen aan de Algemene voorwaarden op deze website.

Voor klanten die aankopen doen via de caisse van de G2A Pay-serviceprovider, (i) is het privacybeleid van de G2A Pay-serviceprovider van toepassing op alle betalingen en moet dit worden gecontroleerd voordat een aankoop wordt gedaan, en (ii) is het Restitutiebeleid van de G2A Pay-serviceprovider van toepassing op alle betalingen , tenzij uitdrukkelijk vooraf door de betreffende leverancier aan afnemers anders is geadviseerd. Bovendien kan de aankoop van bepaalde producten ook vereisen dat kopers een of meer licentieovereenkomsten voor eindgebruikers (of "EULA's") accepteren die aanvullende voorwaarden kunnen bevatten die zijn opgesteld door de productleverancier in plaats van door ons of de G2A Pay-serviceprovider. U bent gebonden aan elke EULA die u accepteert.

Wij en/of entiteiten die producten op onze website verkopen met behulp van G2A Pay-services zijn primair verantwoordelijk voor de garantie, het onderhoud, het product of de technische ondersteuningsservices voor deze producten. Wij en/of de entiteiten die producten op onze website verkopen, zijn de eersten die ten opzichte van gebruikers de verantwoordelijkheid op zich nemen met betrekking tot de uitvoering van bestellingen en de EULA's die zijn afgesloten door de Eindgebruiker-klant. De G2A Pay-serviceprovider is primair verantwoordelijk voor het faciliteren van uw betaling.

U bent verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen, belastingen of andere kosten in verband met de aankoop en levering van uw artikelen die voortvloeien uit kosten die voortvloeien uit uw relatie met betalingsdienstaanbieders of heffingen en belastingen die worden opgelegd door uw lokale douanebeambten of een andere regelgevende instantie.

Voor elk geschil of verzoek om informatie voor de klantenservice kunt u contact met ons opnemen via e-mail op contact@egyptian-history.com.

Vragen over betalingen via de G2A Pay-serviceprovider moeten worden gericht aan contact@egyptian-history.com.

Waar mogelijk zullen we met u en/of gebruikers die artikelen op onze website verkopen samenwerken om een ​​geschil op te lossen dat voortvloeit uit uw aankoop.