Warunki korzystania z usług

Przed przeglądaniem jej stron prosimy o uważne zapoznanie się z różnymi warunkami korzystania z tej witryny.

WAŻNE: bezpieczeństwo

Czujemy się w obowiązku przypomnieć, że naszych mniejszych przedmiotów (pierścionki, naszyjniki itp.) nie należy pozostawiać w rękach dzieci lub osób pod opieką, aby nie połknęły ich (niebezpieczeństwo zadławienia) lub zraniły się nimi. Dużą uwagę należy zwrócić także na nasze ostre przedmioty, których nie wolno pozostawiać w rękach dzieci lub osób pozostających pod opieką, aby zapobiec wyrządzeniu im krzywdy. Dorośli muszą również uważać, aby nie połknąć ani nie zranić się naszymi produktami.

ARTYKUŁ 1: ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej http://egyptian-history.com.

ARTYKUŁ 2: ZAMÓWIENIA

Za dowód charakteru i treści zamówienia uważa się systemy automatycznej rejestracji. Egyptian History™ potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta na podany przez Klienta adres e-mail. Sprzedaż zostanie zawarta z chwilą zatwierdzenia przez Egyptian History™ płatności za zamówienie, tj. z datą zatwierdzenia płatności za zamówienia opłacone online kartą kredytową lub datą otrzymania płatności czekiem. Egyptian History™ zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania dowolnego zamówienia klienta, z którym istnieje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie.

ARTYKUŁ 3: DOSTĘPNOŚĆ ARTYKUŁÓW

Tak długo jak nasze oferty i ich ceny są widoczne na stronie, są one ważne. Dostępność wskazana przez klienta w momencie konsultacji na stronie pozostaje zależna od stanu zapasów w sklepie Egyptian History™ i oczywiście u dostawców.

Do stworzenia naszej wizytówki i katalogu sprzedażowego korzystamy z baz danych, wzbogacanych o informacje dostarczane przez naszych dostawców. Baza ta zawiera ponad sto pozycji, z których żadna nie jest przechowywana w naszych rezerwach i nasza oferta jest wówczas uzależniona od dostępności pozycji od dostawców.

Dopiero definitywne zerwanie towaru z naszymi dostawcami skutkuje jego usunięciem z naszej oferty sprzedaży. W pozostałych przypadkach możliwe jest złożenie nowego zamówienia w określonym terminie.

W przypadku braku dostępności zamówionego towaru Klient jest o tym informowany drogą mailową lub na fakturze za wysłane produkty w przypadku zamówienia kilku pozycji.

Termin realizacji zamówienia: w chwili złożenia zamówienia oraz w potwierdzeniu zamówienia Klient jest informowany o terminie dostawy. Oblicza się go poprzez dodanie czasu dostępności najdłuższego produktu do czasu dostawy wybranego przez Klienta środka transportu.
Od momentu złożenia zamówienia aż do jego wysyłki, Klient ma możliwość anulowania zamówienia.

Cechy:

Pozycje w przedsprzedaży: artykuły przeznaczone do publikacji są dostępne na stronie http://egyptian-history.com w przedsprzedaży. Zastrzeżenie to następuje ze wskazaniem daty premiery ogłaszanej przez wydawcę w chwili otwarcia fazy rezerwacji. Data wydania może zostać w każdej chwili zmieniona przez wydawcę, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za marketing swojego produktu.

We wszystkich przypadkach Egyptian History™ stara się wysyłać pozycje klientom, którzy zarezerwowali, od daty ostatecznej sprzedaży, aż do stanu zapasów dostarczonych przez wydawcę na dzień premiery.

ARTYKUŁ 4: CENA

Ceny podane w euro są cenami netto i nie obejmują kosztów wysyłki. Cena ta obejmuje cenę produktów, koszty obsługi, pakowania i przechowywania. Mogą one ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia, przy założeniu, że faktury za pozycje będą fakturowane na podstawie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie zamówienia są fakturowane w euro i płatne w euro. Wszelkie cła i podatki lokalne pozostają w gestii odbiorcy.

ARTYKUŁ 5: KOSZTY WYSYŁKI

Koszty wysyłki obejmują udział w kosztach przygotowania, pakowania i wysyłki. Pamiętaj, aby zgrupować wszystkie swoje produkty w jednym zamówieniu. Nie będziemy mogli zgrupować dwóch oddzielnych zamówień, a koszty wysyłki zostaną naliczone za każde z nich.

ARTYKUŁ 6: PŁATNOŚĆ

Masz do dyspozycji kilka metod płatności, które zapewniają maksymalne gwarancje bezpieczeństwa. Możesz zapłacić:

- Kartą kredytową lub prywatną (Visa, Eurocard/Mastercard) lub bezpośrednio na stronie, w formie płatności zaproponowanej podczas składania zamówienia (bezpieczny wpis poprzez szyfrowanie SSL), poprzez podanie rodzaju karty, numeru karty bez odstęp między cyframi, numer kontrolny (znajdujący się na odwrocie karty) oraz datę ważności.

- Płatnością PayPal

Masz różne metody płatności i możesz nawet skorzystać z możliwości płatności kartą kredytową.

Płatność dokonywana jest na bezpiecznych serwerach bankowych naszych partnerów. Oznacza to, że za pośrednictwem witryny http://egyptian-history.com nie są przesyłane żadne informacje bankowe na Twój temat.

Płatność kartą kredytową jest zatem całkowicie bezpieczna; Twoje zamówienie zostanie zarejestrowane i zatwierdzone natychmiast po przyjęciu płatności przez bank.

ARTYKUŁ 7: DOSTAWA

Dostarczamy do Twojego domu lub do punktu przekaźnikowego. Na czas dostawy składa się czas przygotowania przesyłki, do którego doliczony jest czas dostawy. Historia egipska ™ dostarcza na całym świecie. Kupujący jest informowany e-mailem o poszczególnych etapach realizacji zamówienia: etapie przygotowania i dostawy.

Czas dostawy obejmuje czas przygotowania i dostawy przez naszego przewoźnika. Podany termin dostawy od 10 do 20 dni obowiązuje od chwili otrzymania przez kupującego wiadomości e-mail z informacją o realizacji zamówienia. Czas dostawy (ogłoszony przez przewoźnika) nie powoduje wydłużenia okresu Egypt History™.

ARTYKUŁ 8: GWARANCJA - ZWROTY - ZWROTY - ODSTĘPOWANIE

Przedmioty dostarczone przez http://egyptian-history.com są nowe i objęte gwarancją na wypadek jakichkolwiek wad. Są identyczne z tymi dostępnymi w tradycyjnym handlu detalicznym i pochodzą od wszystkich wymienionych wydawców i dostawców.

Jeśli przedmiot jest wadliwy lub niezgodny, kupujący ma 15 dni roboczych od otrzymania przedmiotu na zażądanie wymiany lub zwrotu pieniędzy. Jeżeli termin piętnastu (15) dni zwykle upływa w sobotę, niedzielę albo dzień ustawowy lub wolny od pracy, ulega on przedłużeniu do następnego dnia roboczego.

Klient ma obowiązek zwrócić towar nowy lub niezużyty w całości, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, wraz ze wszystkimi możliwymi akcesoriami, instrukcją obsługi i dokumentacją (obowiązkowo w oryginalnym opakowaniu celofanowym i z odpowiednią fakturą). W takiej sytuacji kupujący jest zobowiązany przesłać dowód wady(-ów) na adres contact@egyptian-history.com (opis i zdjęcia w załączeniu).

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Egyptian History™ ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłacone przez niego kwoty bez żadnych opłat, z wyjątkiem kosztów zwrotu. Zwrot środków następuje w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty otrzymania zwracanych przesyłek.

Koszty wysyłki zwrotnej pokrywasz wówczas na swój koszt.

W przypadku zwrotu pieniędzy gwarantujemy, że nastąpi on w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanej przesyłki. Żadna płatność przy odbiorze nie będzie akceptowana z jakiegokolwiek powodu.

ARTYKUŁ 9: PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI – PRZENIESIENIE RYZYKA

Przejście własności produktów na kupującego nastąpi dopiero po całkowitym uiszczeniu przez niego ceny, niezależnie od terminu dostawy przedmiotowych produktów. Z drugiej strony przeniesienie ryzyka utraty i pogorszenia jakości produktów nastąpi dopiero w momencie dostawy i odbioru wspomnianych produktów przez kupującego.

ARTYKUŁ 10: OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Egyptian History™ jest producentem i właścicielem całości lub części baz danych tworzących tę witrynę. Wchodząc na tę stronę Klient potwierdza, że ​​dane w niej zawarte są prawnie chronione, a w szczególności powstrzymuje się od wydobywania, ponownego wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, przedstawiania lub utrwalania, bezpośrednio lub pośrednio, na jakimkolwiek nośniku, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, całości lub części, istotnej jakościowo lub ilościowo, zawartości baz danych zawartych w witrynie, do której uzyskuje dostęp.

ARTYKUŁ 11: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Opisy produktów w bazach http://egyptian-history.com zostały wprowadzone na podstawie informacji dostarczonych przez wydawców. Egyptian History™ nie ponosi odpowiedzialności za treść utworów i nie może ponosić odpowiedzialności wobec nabywcy. Egyptian History™ nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej (strajk, powódź, pożar...).

Oferowane produkty są zgodne z obowiązującym prawem Stanów Zjednoczonych. Egyptian History™ nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli dostarczony artykuł nie jest zgodny z ustawodawstwem kraju dostawy (cenzura, zakaz tytułu lub autora...). Egyptian History™ nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których mogą odsyłać hiperłącza znajdujące się na jego własnej stronie.

ARTYKUŁ 12: PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Wszystkie klauzule zawarte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, a także wszystkie transakcje kupna i sprzedaży w nich określone, podlegają prawu Stanów Zjednoczonych.

ARTYKUŁ 13: AKCEPTACJA PRZEZ KUPUJĄCEGO

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży oraz ceny są wyraźnie uzgodnione i zaakceptowane przez kupującego, który oświadcza i potwierdza, że ​​jest ich w pełni świadomy i w związku z tym zrzeka się prawa powoływania się na jakiekolwiek sprzeczne dokumenty, a w szczególności na swoje własnych ogólnych warunków zakupu, czynność zakupu polega na akceptacji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Niniejsze warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie i bez powiadomienia przez Egyptian History™. Aktualizacja ogólnych warunków sprzedaży 1 stycznia 2018 r.

ARTYKUŁ 14: G2A PAY – DODATKOWE WARUNKI OGÓLNE; CLUF

Kiedy korzystasz z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (zwanego dalej „Dostawcą usług G2A Pay”) w celu dokonania zakupu na naszej stronie internetowej, odpowiedzialność za Twój zakup zostanie najpierw przeniesiona na G2A.COM Limited, zanim zostanie on dostarczone do Ciebie. Dostawca usług G2A Pay przejmuje, przy naszej pomocy, główną odpowiedzialność za płatności i obsługę klienta związaną z płatnościami. Warunki pomiędzy dostawcą usługi G2A Pay a klientami korzystającymi z usług G2A Pay regulowane są odrębnymi umowami i nie podlegają Regulaminowi określonemu na tej stronie.

W przypadku klientów dokonujących zakupów za pośrednictwem kasy dostawcy usługi G2A Pay: (i) Polityka prywatności dostawcy usług G2A Pay ma zastosowanie do wszystkich płatności i należy się z nią zapoznać przed dokonaniem zakupu oraz (ii) Polityka zwrotów dostawcy usług G2A Pay ma zastosowanie do wszystkich płatności , chyba że odpowiedni dostawca z wyprzedzeniem wyraźnie powiadomił nabywców inaczej. Ponadto zakup niektórych produktów może również wymagać od nabywców zaakceptowania jednej lub większej liczby Umów licencyjnych użytkownika końcowego (lub „EULA”), które mogą zawierać dodatkowe warunki ustalone przez dostawcę produktu, a nie przez nas lub dostawcę usług G2A Pay. Będziesz związany każdą umową EULA, którą zaakceptujesz.

My i/lub podmioty sprzedające produkty na naszej stronie internetowej za pomocą usług G2A Pay jesteśmy przede wszystkim odpowiedzialni za gwarancję, konserwację, usługi produktowe lub wsparcie techniczne dla tych Produktów. My i/lub podmioty sprzedające produkty w naszym serwisie jako pierwsi przejmujemy wobec użytkowników odpowiedzialność związaną z realizacją zamówień oraz umowami EULA zawieranymi przez Klienta końcowego. Dostawca usług G2A Pay jest przede wszystkim odpowiedzialny za umożliwienie płatności.

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą Twoich produktów, wynikające z opłat wynikających z Twoich relacji z dostawcami usług płatniczych lub ceł i podatków nałożonych przez lokalnych urzędników celnych lub inny organ regulacyjny.

W przypadku jakichkolwiek sporów lub próśb o informacje dotyczące obsługi klienta, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail pod adresem contact@egyptian-history.com.

Wszelkie pytania dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem dostawcy usługi G2A Pay należy kierować na adres contact@egyptian-history.com.

O ile to możliwe, będziemy współpracować z Tobą i/lub dowolnym użytkownikiem sprzedającym przedmioty na naszej stronie internetowej, aby rozwiązać spór wynikający z Twojego zakupu.